BCS Öko-Garantie Romania SRL

Competenţă – Încredere - Independenţă

Paşi pentru certificare

Paşi pentru certificare

Trimiteţi o cerere de certificare ecologică către BCS Öko-Garantie Romania SRL (vezi şi documente BCS Öko-Garantie Romania SRL ).

Pe baza informaţiilor furnizate în cerere, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH Germania, prin intermediul reprezentantei sale din România, vă va trimite o ofertă. În cazul în care acceptaţi oferta, se va semna contractul de prestări servicii şi se va planifica inspecţia, de comun acord, cât mai repede posibil.

Decizia de certificare se va lua după efectuarea inspecţiei. Veţi primi certificatul de îndată ce criteriile prevăzute de reglementări/norme sunt îndeplinite.