BCS Öko-Garantie Romania SRL

Competenţă – Încredere - Independenţă

Servicii

Servicii

Obţinerea unui certificat care atestă faptul că un proiect îndeplineşte cerinţele unei anumite reglementări sau unui anumit standard presupune parcurgerea a trei etape principale: inspecţie – evaluare – certificare.

BCS Öko-Garantie Romania SRL, în numele BCS Öko-Garantie, Germania, efectuează:

pentru operatorii cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii şi sunt înregistraţi la autoritatea naţională. Inspecţiile pot fi efectuate atât de inspectori români cât şi de inspectori din alte ţări (inspectori ai BCS Öko-Garantie, Germania).

Evaluarea şi certificarea sunt realizate de BCS Öko-Garantie GmbH Germania.

BCS Öko-Garantie GmbH Germania este autorizată să certifice conform următoarelor standarde şi reglementări:

Standarde private ale asociaţiilor

Inputuri ecologice

Gama de servicii BCS se extinde permanent pentru a fi mereu în pas cu cerinţele clienţilor.